साकवइंग्रजीतून मराठीकडे

इंग्रजी वाक्य मराठीत भाषांतर करण्याची संगणक-प्रणाली.
तसेच मराठीविषयी इतर बरेच.

अधिक माहिती (Learn more) »

संकीर्ण (miscellaneous)

तुम्हाला या विभागात भर घालायची असल्यास [email protected] या पत्त्यावर कळवा. तुमचा ऋणनिर्देश केला जाईल.