साकव इंग्रजीतून मराठीकडे

इंग्रजी वाक्य मराठीत भाषांतर करण्याची संगणक-प्रणाली.
तसेच मराठीविषयी इतर बरेच.

अधिक माहिती (Learn more) »

Monthly News letter/ मासिक बातमीपत्र

Please enter your Email address to receive Monthly updates on the Saakava development.

साकवच्या महिन्याभरातील प्रगतीबद्दल ईमेलद्वारा माहिती मिळण्यासाठी आपला ईमेल द्या.

Enter your Email Id: